Tilsyn

1. Private sygehuse, klinikker og praksis skal nu offentliggøre Sundhedsstyrelsens rapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside og umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. Den endelige konklusion af seneste tilsyn er citeret nedenfor:

“Endelig konklusion
Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 21. april 2015  konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne. Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.”

Den samlede rapport kan læses her

2. Kardiologisk Klinik Frederikssund er baseret på tilsyn foretaget den 08.09.2017 af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) akkrediteret pr. 08.09.2017.

Tidsbestilling

Telefonkontakt til klinikken 47 38 50 11.
Mandag til torsdag kl. 08:00 til 10:00.
Fredag holder klinikken lukket

I perioder, hvor Kardiologisk Klinik Frederikssund har lukket herunder i ferieperioder, henvises til oplysning om andre speciallæger på www.sundhed.dk

E-konsultation: Klinikken kan kontaktes her